8 Ağustos 2009 Cumartesi

Eğimli Yüzeyde Model Yazı - Curved Model Text

Eğimli yüzeylere direkt komut uygulanamadığından model yazı için alttaki yöntemi izleyin;
1. Ekranda henüz açık bir çizim yok ise, açılış penceresinden, Families  New çalıştırın. Açık bir dosya var ise, Application Menu (R)/New/Family çalıştırın.
2. Açılan New Family – Select Template File penceresinden Metric Generic Model.rft dosyasını açın.3. Açılan sayfada Create  Model Text komutunu çalıştırın. Herhangi bir yan görünüşte sonradan kullanılmak üzere bir harf yazın. Örnekte “X” harfi kullanılacak. Sonradan bu harf yerine kullanıcı istediği harfi kullanabilecek. Harfin merkezi çizim alanınızın merkezi ile çakışsın.4.Ekrandan Model Text yazısını seçim ve sağ tuş menüsünden Element Properties penceresini açın. Bu pencereden yazı için parametre tanımlamak gerekir. Parametre içerisinde yazı nesnesine ait bilgiler yer alacaktır. Graphics başlığı altından Text parametresi içerisinden Associate Family Parameter Penceresini açın.


5.Yeni parametre eklemek için Add Parameter penceresini açın. Açılan Parameter Properties pencersinde parametre için Yazı ismini girin. Parametreyi Instance olarak tarifleyin. Bu şekilde bir kullanım her Model Text yazısı için farklı bir harf kullanılmasını sağlar. Type kullanıldığında girilen harf tüm yazı içerisinde aynı olur, farklı harf kullanılamaz.6.Çizimi makinanızda bir yere Yazi.rfa olarak kaydedin. Çizimi kapatmadan önce, Ribbon içerisinden Load into Project ile yazı hangi dosyada kullanılacak ise, ilgili dosyayı listeden seçin.7.Yazi.rfa dosyasını kapatın.
8.Curved_wall.rvt dosyası içerisinde önceden çizilmiş yay şeklinde bir duvarınız olsun. Plan çalışma düzleminizdeyken, daha önceden hazırladığınız yazi.rfa nesnesini kullanabilmek için Component  Place a Component komutunu çalıştırın. Tip Seçiciden yazi nesnesini seçin.
9.Plan üzerinden duvar yüzeyine yaziyı yerleştirin. Daha ilk yazı nesnesini yerleştirirken, duvar yay şeklinde olduğundan yazıyı da çevirmek (Rotate) gerekecektir. Bu yüzden daha duvar yüzeyine yerleşim yapmadan Option Bar’da Rotate after Placement işaretli olsun.10.İlk yazı nesnesini uygun şekilde döndürerek yerleştirin.11.Yazının duvar üzerindeki konumunu 3D görüntüsünden kontrol edin. Yazı nesnesini seçin, Element Properties penceresinden yükseklik için Offset parametresine değer girin.12.Tekrar plan düzleminize geçin ve yazıyı duvar üzerinde çoğaltmak için X yazısını Array ile çoğaltın. Array komutu için Radial (Işınsal) seçeneğini kullanın ve işlemin duvar merkezi üzerinden gerçekleşmesi için X yazısı üzerinde çıkan Rotate imlecini sağ tuş imleciniz ile tutup duvar merkezine taşıyın.13.Array komutunu kullanırken Group and Associate işaretli kalmasın. Bu işlem sonucunda tüm nesnelerin tek bir grup elamanı şeklinde çalışmasını sağlar ve her harf bağımsız şekilde değiştirilemez.14.Duvar üzerindeki her yazıyı tek tek seçip Element Properties penceresinden istenilen harf değerini girin.

Curved Model Text için Kaynak:
TONY ISENHOFF
http://revit-usa.blogspot.com/2008/03/model-text-on-curved-wall_13.html


Model Yazı - Model Text

Model Text, normalde kullandığımız Text komutundan farklı olarak belirlenen yüzeylere 3 boyutlu yazı yazılmasını sağlar. Komutu çalıştırmadan önce hangi yüzeyde yazının konumlanacağına karar verin.Work Plane: Çalışılan yüzeyi tarifler. Yüzeyi tariflemek, yazının istenilen yüzeye yerleşmesi açısından önemlidir. Bir değişiklik yapılmadı ise ister 3D görüntüsünde olsun ister herhangi bir görünüşe geçilsin, çalışma hala plan düzlemine paraleldir. Bu da kullanıcı cephede yazı yazmak istediğinde yazı cepheye değil, hala plan düzlemine paralel konumlanacak demektir.
Model Text Düzenleme: Model Text yazıldıktan sonra veya daha yazılmadan özellikleri değiştirilebilir. Burda en önemli parametreler, yazının fontu, yüksekliği ve derinliğidir. Yazı için iştenilen mazleme seçilebilir.
Type Properties, yazının tip özelliklerinden fontu, yüksekliği belirlenir. Bu pencereden mümkünse Dublicate ile yeni bir stil oluşturup, yazı stili için uygun bir isim verin. Bu pencerede yapılan değişiklikler aynı isimdeki tüm yazıların özelliklerini değiştirir.
Instance Properties, yazının içeriği buradan değiştirilebilir. Text/Edit butonu Edit Text penceresini açar. Yazının fontu değiştirilebilir. True Type Font olarak kullanılan tüm fontları destekler, farklı fontlar makinaya yüklenip kullanılabilir. Yazının derinlik değeri ve malzemesi belirlenir.


Yazı Tip Penceresi


Instance Properties (Seçili Yazının Özelliklerini Değiştirir)


Birim Fiyat ve Toplam Fiyat Listeleme - Calculate Cost

Metraj listesi içerisinde birim ve toplam fiyat bilgileri ayrı sütunlarda yazdırılabilir.

Bunun için metraj listenize iki defa Cost parametresi ekleyin. Cost başlıklarından biri için toplama yapılmazken diğeri için toplam bilgisini isteyin. İkinci Cost başlığını eklemek için, Fields sekmesinde Calculated Value seçip ayar penceresini açın. Name kısmına "Toplam Fiyat (TL)" yazın. Formula kısmına "Cost" yazın.

Sorting/Grouping sekmesinden Sort by için Toplam Fiyat (TL) seçin.

Formatting sekmesinde Fields lisesinden Toplam Fiyat (TL) parametresini seçin, Field formatting başlığı altından Calculate totals kutusunu işaretleyin.