28 Temmuz 2009 Salı

Duvarda Ölçülendirme - Cut Line Styles

Katmanlı çizilen duvar modelleri için istenildiğinde katmanların görünürlüğü değiştirilebilir.


Sıvalı Duvar, Katmanlı Duvar Açılımı

Ölçü taşıyıcı yüzeylerinden alınacak ise, ölçü komutu girildiğindeOption Bar’dan “Faces of core” seçin.

Duvar taşıyıcı yüzeyinden taşıyıcı yüzeyine ölçü verin.

Duvar katmanlarının çizgi kalınlıkları (Line Weight), renkleri (Line Color), çizgi tipleri (Line Pattern) değiştirilebilir. Sağ tuş menüden View Properties/Visibility açın veya klavyeden “VV” ile Visibility/Graphic Overrides penceresini açın. Overrides Host Layer altından Cut Line Styles işaretli değil ise kutuyu çekleyin.

Edit düğmesi ileHost Layer Line Styles penceresini açın. Line Color ‘dan bitirme malzemesi için çizgi rengini (duvarda bitirme malzemesi hangisi seçildi ise, burada Finish 1[4]) beyaz olarak değiştirin.


Cut Line Styles ayarları görüntüye özgüdür. Aynı işlemler çatı ve döşeme katmanları için de geçerlidir.

9 Temmuz 2009 Perşembe

4E PROJE - Balıkesir-Gökköy Depo ve Vagon Atölye Binası


Balıkesir-Gökköy Depo ve Vagon Atölye Binası

Tamer ŞENVER, Mimar, Şirket Ortağı

4E PROJE en son ortaklık yapısına ulaştığı 2003 senesinden bu zamana kadar kamu ve özel sektörde ağırlıklı olarak proje çalışmaları yapmaktadır.


"Proje sektöründekiler bilir ki; projeyi geliştirmek, işverene sunulabilecek hale getirmek, uygulama projelerini elde etmek zaten zor ve zaman alıcı bir süreçtir. Bu çalışmaların yapılması ise herbiri neredeyse ayrı bir uzmanlık alanı haline gelmiş 3ds Max, Photoshop, Autocad gibi yazılımları kullanmamızı zorunlu hale getirmektedir.

Revit'in bu süreci tek program bünyesinde toplayan mantığı, diğer programları geride bırakan en önemi özelliği bence. Kamu olsun, özel sektör olsun projenin bu denli hızlı görselleştirilebilmesi ve de alternatiflerinin arasında geçişlerin yapılabilmesi tek kelime ile etkileyici."


Bağlantılı Kullanılan Çatı Kaplama Modeli.


3Boyut Görüntüsü.

"TCDD Genel Müdürlüğü'ne ürettiğimiz son projelerimizden Balıkesir-Gökköy tasarımı kapsamında kullandığımız Revit sayesinde, tipleşmiş klasik hangar – depo yapılarının şemaları dışında çözümler elde ettik. Yapının formunun farklılığından dolayı mekan içinde ve dışında oluşan detayların 3boyutlu olarak sürekli değerlendirilebilmesi, uygun çalışma alanlarının üretilmesi yanında, konfor şartlarının elde edilip edilemediğinin takibinin gerçek zamanlı yapılabilmesi, proje sürecini her yönde olumlu etkilemiştir."


İç Mekan.

"Revit Architecture bir tasarım ofisinde ihtiyacımız olan tüm çizim, tasarım, metraj, görselleştirme araçlarını sunmaktadır. Yine Ankara–Sirkeli bölgesinde geliştirdiğimiz özel konut projesinde yapı programının yoğunluğuna rağmen, düşük maliyetler talebinde olan işverenin isteklerinin yerine getirilebilmesi için Revit'in gerçek zamanlı görselleştirimleri sayesinde mutabık kalınabilmiştir. Yapının teknik olmayan kişiler tarafından da tam olarak anlaşılabilmesinin sağlanması azımsanmayacak bir kazanımdır."


6 Temmuz 2009 Pazartesi

Prota'nın AutoCAD ve Revit Architecture Seminerleri24-25 Haziran tarihlerinde AutoCAD ve Revit Architecture seminerleri düzenledik. AutoCAD için 2010 versiyon yenilikleri, Revit için genel tanıtım ve kütlesel tasarım ile ilgili yeniliklerden örnekler sunduk.
VEN Mimarlık, teşekkürler.

Tüm katılımcılara ilgileri için teşekkür ederiz.