30 Aralık 2009 Çarşamba

Yeni Yıl

Yeni yılda herşey gönlünüzce olsun..


16 Aralık 2009 Çarşamba

Advantage Pack 2010 - Convert Line Types

Revit içerisinde iki çeşit çizgi tipi vardır: Model Line ve Detail Line. İkisinin kullanım alanları farklıdır. Model Line tüm çizimde görünür olan çizgi tipi iken Detail Line sadece aktif çizim görüntüsüne işlenir. Önceki kullanımlarda bu iki çizgi tipi tekrardan birbirlerine dönüştürülemezken yeni Advantage Pack komutları ile bu mümkündür.


Model Line


Detail Line

Özellikle Revit içerisine başka yazılımlardan dosyalar alınıp patlatıldıklarında (Explode) çizgiler Model Lines olarak kullanmak pratik olmayabilir. Kullanıcı yeni Convert Lines aracı ile çizgileri Detail Lines‘a çevirebilir. Çizimin her aşamasında işlemin tersini yapıp çizginin ilk haline ulaşmak mümkündür.
Komut yine Family araçlarının düzenlenmesinde Symbolic Line çizgi tiplerinin Model Line çizgilerine dönüştürülmesi için büyük avantaj sağlar. Convert Lines kullanımı için;
1.Çizim ekranından dönüştürülecek olan çizgiyi seçin.
2.Açılan Modify Lines sekmesinden Convert Lines aracını çalıştırın.
Seçilen nesne Model Line ise Detail Line‘a dönüşecektir veya tam tersi olan durum gerçekleşecektir. Ekranda seçili çizgiler içerisinde hem Model Line hem de Detail Line var ise, hangisinin baz alınacağına dair uyarı mesajı çıkacaktır:5 Aralık 2009 Cumartesi

Revit Walkthrough - Shade/Render Mode

Revit kullanıcıları model içerisinde Walkthrough aracı kullanmanın ne kadar pratik olduğunu bilirler. Alttaki videolarda bunun Shade ve Render modlarda yapılmış sunumlarını izleyebilirsiniz.Videolara dair (işlem süresi vs.) daha fazla bilgi için tıklayın.

3 Aralık 2009 Perşembe

Hotfix - Crash when modifying walls

Duvar işlemleri esnasında oluşan hatalar için Autodesk yeni bir Hotfix yayınladı.
Hotfix için iki ayrı bağlantı verilmiş;

Makinanızda sadece Service Uptade 2 kurulu ise "Revit 2010 Update 2 Build 20090917_1515 Files" bağlantısını kullanın.

Makinanızda Subscription Advantage Pack 2010 kurulu ise "Revit 2010 Update 3 Subscription Advantage Build 20090925_1815 Files" bağlantısını kullanın.

**Hotfix'in kullanımı: Nasıl kullanılacağı Readme dosyasında anlatılıyor. Makinanıza indireceğiniz RevitDB.dll dosyasını tarif edilen adrese aynı isimli mevcut dosyayı yedek alarak yapıştırın. Hangi dosyayı indireceğinize sisteminiz (32 veya 64 bit) ve en son kullandığınız Service Pack'e göre karar verin.

2 Aralık 2009 Çarşamba

Advantage Pack 2010 - Conditional Formatting

Metraj içerisine yer alan değerleri karşılaştırma ve bunları tablo içerisinde farklı renklerde gösterme imkanı sağlar. Conditional Formatting penceresine ulaşmak için:
1. Proje Görüntüleyici listesinden Schedules/Quantities başlığı altından metraj listesini seçin.
2. Seçilen metraj listesi üzreinde sağ tuş komutlarını açın ve Properties seçin.
3. Açılan Instance Properties penceresinden Formatting için Edit seçin.
4. Hangi birim için karşılaştırma yapılacak ise Fields başlığından seçim yapın.


Schedules Properties, Formatting Penceresi

Not: Buradan seçtiğiniz Fields parametresi ile Conditional Formatting penceresinden seçeceğiniz parametre aynı olmalıdır.

5. Conditional Formatting penceresini açın ve belirlediğiniz parametreyi tekrar Field başlığı altından seçin. Alttaki örnekte mahal metrajı için 10.00 m² üzerindeki değerlerin seçilen Background Color renginde (Sarı) görünmesi sağlanacaktır.


Conditional Formatting Penceresi

6. Metraj listesinde 10.00 m² üzerindeki mekanlar alttaki gibi tariflenecektir.7. İstenilirse karşılaştırma işlemleri çoğaltılabilir. Bu işlemler Conditions to Use altında yer alır ve Clear All ile işlemler iptal edilebilir.

Advantage Pack 2010 - Keyboard Shortcuts

Advantage Pack kurulumundan önce klavye kısayollarını sadece keyboardshortcuts.txt dosyasından düzenlenebiliyordu. Artık çizim arayüzünden direk ulaşılabilir ve yeni fonksiyonları da içeren bir pencereden düzenlemeler yapılabilir. Kısayol komutlarına arayüzden farklı yerlerden erişmek mümkün:

1. Uygulama penceresinden (R), Options/Keyboard Shortcuts karşısında yer alan Customize çalıştırın.


Options Penceresi

2. View/Windows/User Interface/Keyboard Shortcuts penceresi açılır.


Keyboard Shortcuts

Revit araçlarına klavye kısayolları alttaki bilgiler dahilinde atanmalıdır:
o Bir kısayol verisi en fazla 5 alfanümerik (harf ve rakam) bilgisi içerebilir.
o Ctrl, Shift ve Alt tuşları tek bir alfanümerik değer ile birlikte kullanılabilir. Alt tuşu kullanılacak ise bu veri mutlaka Ctrl veya Shift tuşunu da içermelidir.
o Kısayol tanımlamaları için Reserved Keys kullanılamaz. Filter aracından All Reserved seçildiğinde bu tanımlamaları listelemek mümkündür. Bu bilgiler sistem tarafından belirlenmiştir. Gri renkte görünürler ve değiştirilemezler. Örneğin:
Close, Ctrl+Fn4
Copy, Ctrl+C
Undo, Ctrl+Z
Print, Ctrl+P gibi.
o Bir komut için birden fazla kısayol tanımlanabilir.

Kısayol tanımlama için alttaki adımları takip edin:
1. Pencerenin en üst kısmında arama satırı yer alır. Buradan komut isimleri yazılarak arama yapılabilir.
2. Arama satırının altında Filter yer alır. Filter başlığı komutların belli özelliklere göre listelenmesini sağlar. Örneğin buradan All Not Defined ile kısayol atanmamış tüm komutlar listelenebilir. Yine komutlar bulundukları sekmelere göre buradan sekme ismi seçilerek listelenebilirler.


Filter Listesi

3. Keyboard Shortcuts penceresinden klavye kısayolu tanımlanacak komutu seçin. Pencere altında yer alan Press new keys karşısına tanımlanacak klavye kısayol bilgisini girin. Assign ile bilginin listeye eklenmesini sağlayın. Remove ile istenilirse kısayol bilgisi silinebilir.
4. Tanımlanan kısayol bilgileri istenilirse paylaşılabilir. Export seçeneği ile bilgiler XML formatında saklanabilir. Bu tanımlanan verilerin başka makinalarda Import aracı ile kullanılmalarını sağlar. Import seçeneği ile 2010 versiyon ve sonrası için XML ve TXT dosyaları kullanılabilir.


Keyboard Shortcuts

Öneri kısayol komutaları:
EH - Element Hide
VH – Hide Category
CS – Create Similar
ZA – Zoom Fit All
WT – Window Tile
VV veya VG – Visibility Graphics
SA – Select All Instances
CTRL+Back Arrow bir önce seçilmiş nesneyi seçme.


Advantage Pack 2010 - Text Formatting Shortcuts

Yazı işlemi tamamlandıktan sonra seçilen metinleri klavye kısayolları ile düzenlemek mümkün. Seçilen yazı için klavyeden Ctrl+B – Bold, Ctrl+I – Italic, Ctrl+U – Underline olacak şekilde metinlerin daha hızlı düzenlenmelerini sağlayacaktır.
Yazı nesnesi ekran üzerinden seçildiğinde Ribbon içerisinden Modify Text Notes sekmesinden de Bold, Italic, Underline düzenleme işlemleri yapılabilir.


Modify Text Notes

Advantage Pack 2010 - DWG Export

*RVT dosyalarını *DWG dosya formatında Export edilirken kullanılan Export CAD Format penceresine Colors özelliği eklendi.


Export CAD Format Penceresi

Colors özelliği DWG veya DXF dosya formatında export edilecek çizimlerin renk ayarları için Index Color veya True Color kullanma imkanı sağlar.
Index Color (255 Colors): Index color renk seçeneklerini Export Layers penceresinde by category ayarlarına göre belirlenmiş olan renklere göre kullanır. Eğer renkler by category olarak belirlenmemiş ve override seçeneği ile değiştirilmiş ise, Export aşamasında Index Color içeriğinde yer alan 255 renk tablosundan override edilmiş renge en yakın olanını seçer. Bu seçenek Revit içerisinde kullanılan renklerin tam karşılığının bulunmasını sağlayamayabilir.
True Color (RGB Values): Revit Architecture byLayer ve ByEntity seçili nesneler için renkleri RGB değerlerine göre değerlendirir. Room ve Space çalışmalarında renklendirmeler Export edildiklerinde orjinal renklerini korurlar.

Not: Renk seçimlerinin nesnelere göre yapılması, görüntüye özgü değiştirilmesi ve Export sırasında değişimleri altta tarif edilen pencereler içerisinden yapılır:

1. Revit Architecture içerisinde nesnelere ait renkleri Manage/Project Settings/Settings/Object Styles içerisinden düzenleyin.
2. Burada belirlenen değerler View/Graphics/Visibility/Graphics içerisinden (veya klavyeden “VV” kullanın) çalışılan çizim görüntüsüne özgü olacak şekilde değiştirilebilir.
3. Çizimi Export ederken renkler ve Layer isimleri değiştirilebilir. Çizimi Export etmak için, R (Applicarion menu)/Export/CADFormats/DWG seçin. Açılan Export CAD Formats penceresinden DWG Properties başlığını açın. Layers and properties başlığının yanında bulunan “...” düğmesini seçin.


Layer İsimlerini ve Renklerini Düzenleme


Advantage Pack 2010 - Split Walls – Joint Gap Özelliği

Yeni Subscription Advantage Pack ile Split komutu iki ayrı alt komut olarak çalışır.
Modify/Edit/Split komutu çalıştırıldığında Split Elements ve Split with Gap seçeneklerine ulaşılır. Split Elements komutun Pack kurulumundan önceki kullanımı ile aynıdır.
Split komutunun uygulanabileceği nesneler: Duvarlar (Walls), Çizgiler (Lines), Kirişler (Beams), Payandalar (Braces).


Split with Gap

Split with Gap komutu için Join Gap değeri girilir. Duvar seçildiğinde girilen değer kadar kesme işlemi otomatik uygulanır. Komutun kullanımı:
1. Modify/Edit/Split/Split with Gap çalıştırın.
2. Join Gap için bir kesme aralığı belirleyin.
3. Ekrandan duvar nesnesini seçin. Girilen değer kadar duvar içerisinde kesme işlemi uygunacaktır.
Join Gap değeri metric kullanım için 0.16 – 30.48 aralığında olmalıdır. Bu aralık dışında bir değer girildiğinde uyarı mesajı çıkacaktır.


Invalid Values Uyarı Mesajı

Split with Gap ile ayrılmış duvarlar tekrar birleştirilebilirler:
1. Split with Gap ile ayrılmış duvarlardan birini ekrandan seçin.
2. Duvar üzerinde beliren kilit ikonlarını seçerek kilitlerini açın.
3. Diğer duvar nesnesi üzerinde yer alan Allow Join ikonunu seçin ve duvarların birleşmelerini sağlayın.


Allow Join

Advantage Pack 2010 - Beam Coping

Beam Coping çelik kiriş ve kolon birleşimlerinin düzenlenmesini sağlar. Komutun uygulamasında kirişin veya kolonun kesen nesne olarak belirlenmesi seçim ile sağlanır ve birleşim detayı belirlenir.
Çelik elemanları ekrandan takip edebilmek için, İşlemden önce görüntü detay seviyesi mutlaka Medium ya da Fine’a getirilmiş olmalı.


Görüntü Detay Seviyesi

Beam Coping sadece kolon ve kiriş gibi çelik taşıyıcı elemanlar için geçerlidir. Birleşimlerin düzenlenmesi için:
1. Modify/Edit/Geometry/Coping/Apply Coping seçin.
2. Birleşim için kolon ve kiriş nesnelerini ekrandan seçin. Seçimin hangi eleman ile başladığı önemli. İlk seçilen nesne kesilen nesne olacaktır.


İlk Kiriş Seçimi ile Komutun Uygulanması


İlk Kolonun Seçimi ile Komutun Uygulanması

Kesilmiş olan nesne için kesme mesafesini tanımlamak mümkün. Kesilen nesne için sağ menüden Element Properties çalıştırın. Structural başlığı altından kesme mesafesi değiştirilebilir.


Coping Distance

Bu şekilde düzenlenmiş bir birleşimi kaldırıp nesneleri tekrar ilk hallerine dönüştürmek mümkündür:
1. Modify/Edit Geometry/Coping/Remove Coping seçin.
2. İşlem sıralaması olarak önce kesilmiş olan nesne seçilir. Program kullanıcıyı seçim konusunda yönlendirecektir (kesili olmayan nesne seçilemeyecektir – Highlight olmayacaktır).

25 Kasım 2009 Çarşamba

Seminer - Sürdürülebilir Tasarımda BIM'in Gücü

Autodesk'in mimari, inşaat ve tesisat mühendisliği alanlarına yönelik BIM çözümlerini, dünyadan ve Türkiye'den başarı öyküleri ile birlikte izleme fırsatını kaçırmayın!
Seminer 17 Aralık 2009'da Yapı-Endüstri Merkezi'nde gerçekleşecektir.
Seminer programını incelemek ve kayıt olmak için tıklayın.

19 Kasım 2009 Perşembe

Autodesk Aboneliği Avantaj Paketleri

Autodesk yazılımlarını abonelik ile satın alan kullanıcılar Autodesk Abonelik Avantaj Paketleri’ne erişebilirler. Abonelik Avantaj Paketleri , 2010 tabanlı Autodesk yazılımlarına yeni özellikler ve güçlü araçlar sunuyor.

Revit Architecture için Abonelik Avantaj Paketleri’ne www.autodesk.com/advantagepacks adresinden ulaşabilirsiniz.

Revit Architecture 2010 Abonelik Avantaj Paketi yeniliklerini www.prota.com.tr/advantage_pack_tr.pdf dökümanından inceleyebilirsiniz.

Harlan Brumm'a ait iki video komutların nasıl çalıştığını örnekleri ile anlatıyor:

26 Ekim 2009 Pazartesi

Curtain Panel Material Takeoff (ENG)

Click here to download the video.
Videoyu indirmek için tıklayın.
18 Eylül 2009 Cuma

Revit Architecture 2010 Eğitim Notları

Revit Architecture 2010 Eğitim Notları tamamlandı. Altta yer alan Prota web sayfasından notları edinebilirsiniz.

http://www.prota.com.tr/prota_bilgisayar/form_revit.aspToplam 200+ sayfalık eğitim notlarında 10 temel konunun detay ve görselleri ile birlikte kullanıcılara aktarılması hedeflendi.Konular, Revit Architecture kullanıcılarımız arasından seçilmiş etkileyici proje görselleri de içermektedir. Bu görsellere ait sayfa numaraları ve konu başlıkları altta listelenmiştir:

3.1 Duvarlar
28 - Kazak Televizyon Binası, Selcen Mimarlık
32 - Alter Libya Plaza, Güzen Mimarlık
36 - Cephe Çalışması, Fatih Kaplanoğlu

3.3 Sirkülasyon Araçları
60 - Ofis Binası, Ven Mimarlık
64 - Terracity AVM, Öncüoğlu Mimarlık
73 - Korkuluk Modelleri, Öncüoğlu Mimarlık
80 - Terracity AVM, Öncüoğlu Mimarlık

3.4 Giydirme Cepheler
81 - The City Gate Ofis Binaları, Westfourth Architecture
100 - The City Gate Ofis Binaları, Westfourth Architecture
105 - The City Gate Ofis Binaları, Westfourth Architecture

3.5 Asma Tavanlar
107 - Maslak’ta Plaza, Begüm Aydın
116 - Maslak’ta Plaza, Begüm Aydın

3.6 Çatılar
122 - Balparmak Fabrika Binası, Yener&Yener Mühendislik
124 - Kentpark AVM, Öncüoğlu Mimarlık

4 Taşıyıcı Sistem Elemanları
129 - İzmir Bölge Adliye Binası, Ven Mimarlık
139 - İzmir Bölge Adliye Binası, Ven Mimarlık8 Ağustos 2009 Cumartesi

Eğimli Yüzeyde Model Yazı - Curved Model Text

Eğimli yüzeylere direkt komut uygulanamadığından model yazı için alttaki yöntemi izleyin;
1. Ekranda henüz açık bir çizim yok ise, açılış penceresinden, Families  New çalıştırın. Açık bir dosya var ise, Application Menu (R)/New/Family çalıştırın.
2. Açılan New Family – Select Template File penceresinden Metric Generic Model.rft dosyasını açın.3. Açılan sayfada Create  Model Text komutunu çalıştırın. Herhangi bir yan görünüşte sonradan kullanılmak üzere bir harf yazın. Örnekte “X” harfi kullanılacak. Sonradan bu harf yerine kullanıcı istediği harfi kullanabilecek. Harfin merkezi çizim alanınızın merkezi ile çakışsın.4.Ekrandan Model Text yazısını seçim ve sağ tuş menüsünden Element Properties penceresini açın. Bu pencereden yazı için parametre tanımlamak gerekir. Parametre içerisinde yazı nesnesine ait bilgiler yer alacaktır. Graphics başlığı altından Text parametresi içerisinden Associate Family Parameter Penceresini açın.


5.Yeni parametre eklemek için Add Parameter penceresini açın. Açılan Parameter Properties pencersinde parametre için Yazı ismini girin. Parametreyi Instance olarak tarifleyin. Bu şekilde bir kullanım her Model Text yazısı için farklı bir harf kullanılmasını sağlar. Type kullanıldığında girilen harf tüm yazı içerisinde aynı olur, farklı harf kullanılamaz.6.Çizimi makinanızda bir yere Yazi.rfa olarak kaydedin. Çizimi kapatmadan önce, Ribbon içerisinden Load into Project ile yazı hangi dosyada kullanılacak ise, ilgili dosyayı listeden seçin.7.Yazi.rfa dosyasını kapatın.
8.Curved_wall.rvt dosyası içerisinde önceden çizilmiş yay şeklinde bir duvarınız olsun. Plan çalışma düzleminizdeyken, daha önceden hazırladığınız yazi.rfa nesnesini kullanabilmek için Component  Place a Component komutunu çalıştırın. Tip Seçiciden yazi nesnesini seçin.
9.Plan üzerinden duvar yüzeyine yaziyı yerleştirin. Daha ilk yazı nesnesini yerleştirirken, duvar yay şeklinde olduğundan yazıyı da çevirmek (Rotate) gerekecektir. Bu yüzden daha duvar yüzeyine yerleşim yapmadan Option Bar’da Rotate after Placement işaretli olsun.10.İlk yazı nesnesini uygun şekilde döndürerek yerleştirin.11.Yazının duvar üzerindeki konumunu 3D görüntüsünden kontrol edin. Yazı nesnesini seçin, Element Properties penceresinden yükseklik için Offset parametresine değer girin.12.Tekrar plan düzleminize geçin ve yazıyı duvar üzerinde çoğaltmak için X yazısını Array ile çoğaltın. Array komutu için Radial (Işınsal) seçeneğini kullanın ve işlemin duvar merkezi üzerinden gerçekleşmesi için X yazısı üzerinde çıkan Rotate imlecini sağ tuş imleciniz ile tutup duvar merkezine taşıyın.13.Array komutunu kullanırken Group and Associate işaretli kalmasın. Bu işlem sonucunda tüm nesnelerin tek bir grup elamanı şeklinde çalışmasını sağlar ve her harf bağımsız şekilde değiştirilemez.14.Duvar üzerindeki her yazıyı tek tek seçip Element Properties penceresinden istenilen harf değerini girin.

Curved Model Text için Kaynak:
TONY ISENHOFF
http://revit-usa.blogspot.com/2008/03/model-text-on-curved-wall_13.html


Model Yazı - Model Text

Model Text, normalde kullandığımız Text komutundan farklı olarak belirlenen yüzeylere 3 boyutlu yazı yazılmasını sağlar. Komutu çalıştırmadan önce hangi yüzeyde yazının konumlanacağına karar verin.Work Plane: Çalışılan yüzeyi tarifler. Yüzeyi tariflemek, yazının istenilen yüzeye yerleşmesi açısından önemlidir. Bir değişiklik yapılmadı ise ister 3D görüntüsünde olsun ister herhangi bir görünüşe geçilsin, çalışma hala plan düzlemine paraleldir. Bu da kullanıcı cephede yazı yazmak istediğinde yazı cepheye değil, hala plan düzlemine paralel konumlanacak demektir.
Model Text Düzenleme: Model Text yazıldıktan sonra veya daha yazılmadan özellikleri değiştirilebilir. Burda en önemli parametreler, yazının fontu, yüksekliği ve derinliğidir. Yazı için iştenilen mazleme seçilebilir.
Type Properties, yazının tip özelliklerinden fontu, yüksekliği belirlenir. Bu pencereden mümkünse Dublicate ile yeni bir stil oluşturup, yazı stili için uygun bir isim verin. Bu pencerede yapılan değişiklikler aynı isimdeki tüm yazıların özelliklerini değiştirir.
Instance Properties, yazının içeriği buradan değiştirilebilir. Text/Edit butonu Edit Text penceresini açar. Yazının fontu değiştirilebilir. True Type Font olarak kullanılan tüm fontları destekler, farklı fontlar makinaya yüklenip kullanılabilir. Yazının derinlik değeri ve malzemesi belirlenir.


Yazı Tip Penceresi


Instance Properties (Seçili Yazının Özelliklerini Değiştirir)


Birim Fiyat ve Toplam Fiyat Listeleme - Calculate Cost

Metraj listesi içerisinde birim ve toplam fiyat bilgileri ayrı sütunlarda yazdırılabilir.

Bunun için metraj listenize iki defa Cost parametresi ekleyin. Cost başlıklarından biri için toplama yapılmazken diğeri için toplam bilgisini isteyin. İkinci Cost başlığını eklemek için, Fields sekmesinde Calculated Value seçip ayar penceresini açın. Name kısmına "Toplam Fiyat (TL)" yazın. Formula kısmına "Cost" yazın.

Sorting/Grouping sekmesinden Sort by için Toplam Fiyat (TL) seçin.

Formatting sekmesinde Fields lisesinden Toplam Fiyat (TL) parametresini seçin, Field formatting başlığı altından Calculate totals kutusunu işaretleyin.


28 Temmuz 2009 Salı

Duvarda Ölçülendirme - Cut Line Styles

Katmanlı çizilen duvar modelleri için istenildiğinde katmanların görünürlüğü değiştirilebilir.


Sıvalı Duvar, Katmanlı Duvar Açılımı

Ölçü taşıyıcı yüzeylerinden alınacak ise, ölçü komutu girildiğindeOption Bar’dan “Faces of core” seçin.

Duvar taşıyıcı yüzeyinden taşıyıcı yüzeyine ölçü verin.

Duvar katmanlarının çizgi kalınlıkları (Line Weight), renkleri (Line Color), çizgi tipleri (Line Pattern) değiştirilebilir. Sağ tuş menüden View Properties/Visibility açın veya klavyeden “VV” ile Visibility/Graphic Overrides penceresini açın. Overrides Host Layer altından Cut Line Styles işaretli değil ise kutuyu çekleyin.

Edit düğmesi ileHost Layer Line Styles penceresini açın. Line Color ‘dan bitirme malzemesi için çizgi rengini (duvarda bitirme malzemesi hangisi seçildi ise, burada Finish 1[4]) beyaz olarak değiştirin.


Cut Line Styles ayarları görüntüye özgüdür. Aynı işlemler çatı ve döşeme katmanları için de geçerlidir.

9 Temmuz 2009 Perşembe

4E PROJE - Balıkesir-Gökköy Depo ve Vagon Atölye Binası


Balıkesir-Gökköy Depo ve Vagon Atölye Binası

Tamer ŞENVER, Mimar, Şirket Ortağı

4E PROJE en son ortaklık yapısına ulaştığı 2003 senesinden bu zamana kadar kamu ve özel sektörde ağırlıklı olarak proje çalışmaları yapmaktadır.


"Proje sektöründekiler bilir ki; projeyi geliştirmek, işverene sunulabilecek hale getirmek, uygulama projelerini elde etmek zaten zor ve zaman alıcı bir süreçtir. Bu çalışmaların yapılması ise herbiri neredeyse ayrı bir uzmanlık alanı haline gelmiş 3ds Max, Photoshop, Autocad gibi yazılımları kullanmamızı zorunlu hale getirmektedir.

Revit'in bu süreci tek program bünyesinde toplayan mantığı, diğer programları geride bırakan en önemi özelliği bence. Kamu olsun, özel sektör olsun projenin bu denli hızlı görselleştirilebilmesi ve de alternatiflerinin arasında geçişlerin yapılabilmesi tek kelime ile etkileyici."


Bağlantılı Kullanılan Çatı Kaplama Modeli.


3Boyut Görüntüsü.

"TCDD Genel Müdürlüğü'ne ürettiğimiz son projelerimizden Balıkesir-Gökköy tasarımı kapsamında kullandığımız Revit sayesinde, tipleşmiş klasik hangar – depo yapılarının şemaları dışında çözümler elde ettik. Yapının formunun farklılığından dolayı mekan içinde ve dışında oluşan detayların 3boyutlu olarak sürekli değerlendirilebilmesi, uygun çalışma alanlarının üretilmesi yanında, konfor şartlarının elde edilip edilemediğinin takibinin gerçek zamanlı yapılabilmesi, proje sürecini her yönde olumlu etkilemiştir."


İç Mekan.

"Revit Architecture bir tasarım ofisinde ihtiyacımız olan tüm çizim, tasarım, metraj, görselleştirme araçlarını sunmaktadır. Yine Ankara–Sirkeli bölgesinde geliştirdiğimiz özel konut projesinde yapı programının yoğunluğuna rağmen, düşük maliyetler talebinde olan işverenin isteklerinin yerine getirilebilmesi için Revit'in gerçek zamanlı görselleştirimleri sayesinde mutabık kalınabilmiştir. Yapının teknik olmayan kişiler tarafından da tam olarak anlaşılabilmesinin sağlanması azımsanmayacak bir kazanımdır."